Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  20.04.18Інф-ція про загальну кіл-ть акцій та голосуючих акцій станом на 17.04.18


 ІНФОРМАЦІЯ

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

станом на 17.04.2018 р.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі за текстом - Товариство), відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що станом на 17.04.2018 р. (на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що призначені на 23.04.2018 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 5 000 000 000 штук простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 4 911 152 000 штук.

 

 Директор ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»   С.Є. Шишков

ProEmitent.INFO